Kinesiologie

Kinesiologie is een manier van testen waarbij gebruik wordt gemaakt van zachte druk op een spier, om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord raakt en hoe de balans kan worden hersteld.

Wanneer de spier deze zachte druk niet kan weerstaan, wordt de test ‘zwak’ genoemd en is er sprake van een onbalans.

Tevens wordt getest hoe de onbalans hersteld kan worden.